المنت-فشنگی-کارتریجی

توان حرارتی المنت فشنگی و المنت کارتریج چقدر است؟

پیش از توضیح در مورد توان حرارتی المنت های فشنگی و المنت کارتریج ، ابتدا به توضیح در مورد لمنت فشنگی و المنت کارتریج می پردازیم. المنت فشنگی چیست؟ المنت فشنگی نوع خاصی از المنت گرمایی است که هدف اساسی طراحی آن،قرار گرفتن در داخل سوراخ هااست. المنت فشنگی از نظر شکل با بسیاری دیگر …

توان حرارتی المنت فشنگی و المنت کارتریج چقدر است؟ ادامه »